Fotfeilforeningen

Fotfeilforeningen er til for barn, ungdom og voksne med fotfeilstillinger. Landsforeningen er frivillig og drives av voksne og foreldre til barn/ungdom med fotfeilstillinger. Foreningens medlemmer er spredt over hele landet.
16. februar 2015

Det finnes flere forskjellige typer fotfeil, for eksempel plattfot, hælfot og innoverfot. Det er mange som har en fotfeil, uten å vite om det. At foten skråner litt innover eller utover er tydelige tegn på en fotfeil. En merker kanskje at en får vondt når man står lenge på bena eller går tur. Om du opplever dette, meld deg inn i Fotfeilforeningen! Vi er ikke en stor forening, men med gode erfaringsutvekslinger, og plass til alle, uansett om du er barn, ungdom eller voksen!

Vi arbeider for å bedre interessene til barn og ungdom, arbeides det også for å ivareta interessene til voksne med fotfeilstillinger. Våre viktigste satsningsområder fremover vil rette seg spesielt mot arbeidet meed å informere om behandling, rehabilitering, egentrening og rettigheter. Fotfeilforeningenønsker å være aktiv og inkluderende forening til glede og nytte for sine medlemmer. Målet skal og vil alltid være barn, ungdom og voksnes rettigheter og muligheter til fullverdig deltakelse på alle områder i samfunnet. Som medlem synliggjør du en positiv holdning for vårt arbeid for å ivareta nettopp våre felles interesser. Vi vet hvor skoen trykker, sammen er vi sterke!

Medlemmene våre møtes en gang årlig på familiesamling, med gode forelesere som har faglig bakgrunn, som for eksempel ortoped, fysioterapeut eller lege. Fotfeilforeningen ble stiftet i 1999, og sluttet seg til Norges Handikapforbund i 2003. Dette er et meget godt og viktig samarbeid.

Hva kan Fotfeilforeningen tilby våre medlemmer?

  • Du kan nyttegjøre deg vår kunnskap på helse-, sosial- og trygdeytelser
  • Du kan kontakte foreningens likemenn. En likemann som gjennom sine egne erfaringer kan gi deg støtte til en endret livssituasjon.
  • Du kan delta på våre medlemssamlinger.

I 2003 ble foreningen tilsluttet Norges Handikapforbund, og som medlem i vår forening står du også som medlem i forbundet med de fordeler dette innebærer.